+48793927102 kontakt@biotanica.pl


Szanowni Państwo, z niniejszego artykułu dowiecie się kilku podstawowych informacji związanych z wycinką drzew na terenie naszego kraju. Zagłębimy się w podstawę prawną, dowiemy się jakie grożą nam kary za nielegalną wycinkę. Spojrzymy na nasz problem z innej perspektywy, dowiemy się czy zawsze usunięcie drzewa jest dobrym i jedynym rozwiązaniem. Wszystkie informacje tu zawarte opierają się na niebagatelnej wiedzy zdobytej przez zespół firmy Biotanica.

 

Podstawa prawna. Jak zapewne Państwo wiecie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w celu usunięcia drzewa z terenu naszej nieruchomości wymagane jest wydanie zezwolenia przez odpowiedni organ. Dokładne wytyczne są zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Ustawa ta zawiera przepisy prawne wraz z dyrektywami dotyczącymi wszystkich członków wspólnoty europejskiej.

W celu usunięcia drzewa lub krzewu w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się, czy faktycznie jest to jedyne i słuszne rozwiązanie. Często podkrzesanie „iglaka” lub wycięcie dolnych gałęzi w zupełności wystarczy.
Jeśli jednak uznamy, że dane drzewo nijak wpisuje się w koncepcję naszego ogrodu, bądź co gorsza zagraża bezpieczeństwu będziemy musieli złożyć wniosek z prośbą o uzyskanie zezwolenia na wycinkę. Pismo kierujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości w której znajduje się nasza posesja. Warto dobrze zastanowić się nad uzasadnieniem naszego postulatu, ponieważ jest to kluczowy argument przemawiający za wydaniem pozytywnej odpowiedzi. Na szczęście większość firm pomaga w wypełnieniu oraz sformułowaniu odpowiedniego uzasadnienia w składanym wniosku.

Nasz ustawodawca przewidział opłaty, które są naliczane za usunięcie drzewa lub krzewu. Wysokość opłat jest zależna od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm oraz gatunku drzewa. Kwoty maksymalne są przedstawione w poniższej tabeli:

 

Obwód Cena maksymalna
<25cm 270zł
26-50cm 410zł
51-100cm 640zł
101-200cm 1000zł
201-300cm 1500zł
301-500cm 2100zł
501-700cm 2700zł
>700cm 3500zł

 

Na szczęście są odstępstwa od tej reguły. Nie musimy martwić się o opłaty, gdy otrzymaliśmy zezwolenie jako osoba fizyczna a usunięcie drzewa nie będzie związane z działalnością gospodarczą. Podobnie jest w przypadku drzew i krzewów, na których usunięcie zezwolenie nie jest wymagane – o których dowiemy się w dalszej części artykułu. Wyjaśniając. Jeśli otrzymamy pozwolenie na usunięcie drzewa z naszej nieruchomości nie musimy wnosić żadnych opłat pod warunkiem, że usunięcie drzewa nie jest motywowane na przykład rozbudowaniem naszego parkingu lub salonu samochodowego. Odstępstw od płatności jest oczywiście więcej i są one zawarte w Art. 86 powyżej wspomnianej ustawy.

Czy na usunięcie wszystkich drzew wymagane jest zezwolenie? Na szczęście nie. Odstępstwem od tej zasady są drzewa owocowe, które możemy wyciąć bez zezwolenia bez względu na wiek. Dlatego słabo owocujące już: grusze, jabłonie, wiśnie itp. możemy śmiało usunąć w zamian polecam rozważenie nowego nasadzenia. Bo któż z nas nie chciałby jeść aromatycznych jabłek czy soczystych gruszek ze swojego ogrodu?

Dodatkowo bez zezwolenia możemy usunąć wszystkie drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10lat. Mamy więc czas na ewentualną korektę nieprzemyślanych nasadzeń.

Powinniśmy się dwa razy zastanowić zanim zdecydujemy się nielegalnie, bez zezwolenia usunąć drzewo. Kary nakładane za tą praktykę są z reguły dość wysokie. Stanowią one trzykrotność stawek wymienionych w powyższej tabeli. Jeśli okaże się, że ustalenie obwodu pnia nie jest możliwe ustawa przewiduje naliczenie opłaty w oparciu o wyliczenia administracyjne powiększone o 50%.
Podsumowując. Na usunięcie drzew starszych niż 10lat, niebędących drzewami owocowymi wymagane jest zezwolenie. Wniosek składamy do odpowiedniego organu w naszej miejscowości.

Myślę, że warto również wspomnieć o dość powszechnej praktyce „ogołacania” dużych drzew z niemal wszystkich konarów i gałęzi. Ustawa o ochronie przyrody porusza również tą kwestię. Na wycinkę gałęzi i konarów także potrzebujemy pozwolenia. Jak to zwykle bywa są odstępstwa od tego przepisu a mianowicie:

  • podobnie jak w przypadku wycinki pozwala ona dowolnie formować koronę drzewa jeśli jego wiek nie przekracza 10lat.
  • Gdy usuwane gałęzie wchodzą w kontakt z budynkami lub urządzeniami technicznymi.
  • Umożliwia utrzymanie formowanego kształtu korony bez zezwolenia dla drzew starszych.
  • Fitosanitarne przerzedzanie roślin. Więc usuwanie krzyżujących się i chorych gałęzi.

 

Ustawodawca w  kwestii formowania korony wykazał się rozsądkiem i pozostawił nam dość szeroką możliwość ingerencji w roślinę. Dlatego w praktyce bez większych obaw można śmiało korygować koronę drzewa. Z pewnością nikt nie ukaże nas również za podkrzesanie drzewa.
Warto rozważyć formowanie korony drzewa już od momentu jego posadzenia. Umiejętne, regularne przycinanie gałęzi doprowadzi w efekcie do wyraźnego zagęszczenia korony. Pozwoli to uniknąć późniejszych problemów z mocnym przycinaniem, gdy okaże się że zajmuje większą część naszego ogrodu oraz umożliwi utrzymanie wysokiej zdrowotności liści. Co w konsekwencji doprowadzi do wzbudzenia iskierki zazdrości u sąsiadów.

 

Na zakończenie chciałbym prosić byśmy przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z wcinką drzewa spojrzeli na to oczyma romantyka.  Bo któż z nas nie kocha widoku soczystej wiosennej zieleni, świeżo rozwiniętych liści? Kto nie szuka schronienia w cieniu drzewa podczas letnich upałów?  Czym w końcu byłaby nasza „polska złota jesień” bez dzieci bawiących się w stosach opadniętych liści?
Pamiętajmy o tym wszystkim podejmując ostateczny „wyrok” na drzewnie. Miejmy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo oraz funkcjonalność naszego otoczenia. Podejmujmy trafne decyzje już od samego początku, nie bójmy się wesprzeć opinią fachowców przy wyborze gatunku odpowiadającego naszym potrzebom. Korzystajmy z odmian karłowych, one tak szybko nie zaskoczą nas swoimi rozmiarami. Formujmy korony od samego początku i bądźmy w tym konsekwentni.

 

Zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów tworzonych przez zespół Biotanica. Z pewnością zawarte w nich cenne porady pomogą Państwu jeszcze lepiej pielęgnować swoje „zielone królestwo”.

 

 

M.K.